Biliard

Úvod Biliard

Úvodom nám dovoľte popis biliardu s prihliadnutím popisu jednotlivých hier aj pre „laikov“, ktorí ešte biliard nehrali ( a dúfame ,že čoskoro to skúsia) .

Biliard – definícia: Biliard je športová hra, kde hráči tágom udierajú do gúľ, ktoré sa pohybujú po špeciálnom stole potiahnutým súknom.

 Biliard sa vyvinul z kriketu postupne okolo 15.storočia vo Francúzsku. Prvé zmienky o biliarde na stoloch sú zo 16. storočia, hra sa hrala na drevených stoloch (drevený podklad) s bránkami a dierami a rýchlo získavala obľubu. Začali sa zdokonalovať stoly aj palice – dnes ich voláme tága. Súčasné tágo ma už málo spoločné s pôvodnou „palicou“ .

Taktiež gule prešli vývojom,ešte do 19. storočia sa používali gule so slonoviny. Z pochopiteľných dôvodov slonovinové gule začali byť v 19. storočí nahrádzané náhradami ako polyester ( slonovina bola vynikajúci materiál a nedarilo sa ju ničím nahradiť) až nakoniec firma Saluc vyvinula fenolovú živicu, čo je v súčasnosti najlepší materiál pre profesionálne gule. Najlepšie profesionálne gule musia byť dokonale guľaté, konzistentné, dostatočne tvrdé,musia spĺňať toleranciu priemeru a váhy, hustotu povrchu. Výrobný postup si firma stráži. Čím vyššia rada profesionálnych gulí, tým lepšia kvalita. Biliardové gule toho musia vydržať naozaj veľa. Pri rýchlom údere s rotáciou teplota dotyku guľe s plátnom dosahuje 250 stupňov Celzia.

 

Bilard hra má viacero druhov , my sa budeme venovať bližšie trom najviac rozšíreným a hraným aj u nás na Slovensku – karambol ( carom) biliard , pool biliard  a  snooker.

Najlepší materiál na kvalitný biliardový stôl je talianska bridlica ( používa sa tiež brazílska) . Hrúbka bridlice a jej dokonalá kvalita, rez a obrúsenie určuje spolu s kvalitným súknom, masívnym rámom a dobrými mantinelmi kvalitu stola. Hrúbku bridlice určuje aj druh biliardovej hry. Platí, čím hrubšia bridlica, tým má guľa stabilnejší podklad a menej vibrácií, čo zabezpečuje dobrý beh gulí a dobré prenesenie rotácie gulí.

Na závodný karambol ( carom ) biliard je minimálna hrúbka bridlice 40mm, najlepší výrobcovia používajú aj 50mm či 60mm bridlicu.Pre závodnú karambolovú hru je stôl vyhrievaný elektrickým vyhrievaním zospodu, kvôli vlhkosti a ideálnemu behu gulí. Na závodný pool (americký) biliard sa používa minimálne 25mm bridlica, ideálna je 30 mm bridlica. Závodný snooker stôl má bridlicu o hrúbke  45mm alebo 50 mm. 

 

Najlepšie závodné plátno (súkno) je tkané z výberovej vlny s malým podielom nylonu, ktoré zabezpečí optimálny beh a rotáciu gulí.Ak súkno obsahuje viac nylonu, mení sa jeho charakteristika. Závodný karambol biliard vyžaduje súkno s vyššou rýchlosťou a presnosťou dráhy gulí , závodné súkno na pool biliard má väčšiu hustotu g/m2, snooker závodné súkno má najvyššiu hustotu g/m2 a je zo 100% vlny, kde vlas určuje smer.

 

Profesionálne súťaže sa v jednotlivých druhoch biliardu hrajú na rozlične veľkých stoloch (hracia plocha):

- carom biliard: 284x142 cm 

- pool biliard:  254x127 cm  

- snooker : 356,9 cm x 177,8 cm

 

 Karambolový (carom) biliard  sa hraje s tromi gulami na stoloch bez dier. Hráčom hraná určená guľa (cueball) sa musí dotknúť po strku obidvoch ďaľších gulí = 1 bod. Karambol má viacero disciplín: voľnú hru, káder , jednolom, štvorlom ( 3 cushion) a umelecký biliard .  Karambol je technicky najťažšia hra biliardu.Príklad: pri ťaháku (ťahák = hráč dáva guľe spodnú rotáciu ,ktorá vracia guľu po stole vplyvom trenia) hráč nielenže musí presne na milimeter zahrať spätnú dráhu svojej guľe tak aby po dotyku od guľe č.2 sa dotkla guľe č.3, ale súčasne musí dať guľe č.2 aj predom odhadnutú silu/tempo ,tak aby  súčasne obe gule (hráčova guľa č.1 a druhá guľa č.2) mu prišli tam kam chce. Pri  pool /snooker biliarde hráč pri hraní ťaháku si môže pomôcť tým, že využije vyššiu rýchlosť úderu a silu ( ak je guľa č.2 - potápaná guľa mierená hráčom presne, spadne do diery bez ohľadu na jej silu/rýchlosť). Pri karambole toto nie je možné , hráč musí  skĺbiť silu/dráhu svojej gule pri ťaháku s presne danou silou/dráhou gule č2.  Pool/ snooker ťahák či iný technický úder je zas náročný na milimeter presné trafenie guľe č.2(tak aby padla do diery)  so skĺbením pozične hranej vlastnej guľe (  samozrejme čím lepší hráč, tým viac kontroluje aj dráhu svojej bielej cueball po strku, tak aby mal pozíciu na ďalšie pokračovanie hry). Karambolový biliard sa delí na viacero hier:

Voľná hra – hráč hrá bez obmedzenia po celom stole – s výnimkou rohov, kde môže zahrať max 2 body s podmienkou opustenia rohového poľa guľe č.2 alebo guľe č.3 pri max druhom bode .  Hra vyzerá jednoducho – v podaní najlepších hráčov. Je to iba zdanie. Profesionálny hráč dokonale ovláda pohyb všetkých troch gulí naraz. Vie dopredu, ako technicky a pozične bude hrať úder, aby mal pod kontrolou všetky 3 gule a aby mu gule po stole chodili tam kam chce. V tom je obtiažnosť volnej hry v karambolovom biliarde. Pre laika to znie až neuveriteľne, ale najlepší profesionáli skutočne kontrolujú pohyb 3 gulí naraz na milimetre. Špičkový hráč aj rozhodené guľe od seba na celom stole si dokáže niekoľkými technicky náročnými strkmi zohrať  ku sebe k mantinelu a pomocou tzv americkej série následne dohrať partiu ( hranú do 300,400 či 500 bodov). Divácky je volná hra pre nie profesionálov „nezaujímavá“ , pretože najlepší hráči si rýchlo dokážu dať dokopy gule a sú schopní odohrať aj niekoľko tisíc bodov v sérii.

Káder (cadre) – stôl je rozdelený čiarami na velké polia - kádre ( 9 polí) + malé polia (8) na rozhraní čiar s mantinelmi . V každom poli hráč môže odohrať max 2 body, najneskôr pri 2 bode musí guľa č.2 alebo guľa č.3 opustiť pole ( môže sa doň vrátiť). Pri ťažšom druhu hry káder hráč môže zahrať max 1 bod vo vnútri pola a podmienkou pokračovania je opustenie guľe č.2 alebo guľe č.3 už po každom strku. Podobne ako pri voľnej hre, špičkový hráč aj tu má všetky 3 gule pod kontrolou a dopredu vie aká bude výsledná pozícia po strku. Limitom polí nemôže hráč mať neustále 3 gule pri sebe ( podmienka opustenia  pola guľou). Napriek tomu, káder v podaní špičkového hráča je úžasným divadlom ako hráč ovláda 3 gule technicky. 

Jednolom – podmienkou zahratia strku je, aby hráčova guľa (cueball) sa dotkla minimálne jedného mantinelu pred narazením do poslednej guľe č.3. Opäť platí, že špičkový profesionál nehrá na náhodu, ale má pod kontrolou hru a beh 3 gulí naraz pozične.

Štvorlom ( 3 cushions) – podmienkou zahratia strku je, aby hráčova guľa sa dotkla minimálne 3 mantinelov pred narazením do poslednej guľe č3. Gule opisujú  niekoľkometrové dráhy. Najlepší profesionáli ( ktorí sú schopní zahrať stovky či tisíce strkov v sérii vo volnej hre) v štvorlome sú schopní zahrať v sérii 15 , 20  bodov.Špičkový hráč aj v štvorlome sa snaží hrať strk na pozíciu, tak aby aj po úspešnom odohratí sa mu gule postavili do výhodnej štvorlomovej pozície. Rekord drží Semih Sayginer so sériou 31 bodov.  V karambolovom biliarde sa nehrá  jump (preskok) strk. Hráč môže využiť tzv massé /pique kedy hrá s tágom so šikma z hora a guľa pôsobením viac bočnej rotácie než sily dopredu robí oblúkovú dráhu – veľmi efektné pre diváka.

Umelecký biliard – je 76 presne daných pozícií ( troch gulí) na biliardovom stole. Každú pozíciu hráč musí odohrať vopred danou technikou a dráhou gulí. Gule pri umeleckom biliarde opisujú neuveriteľné falše a dráhy, ktoré akoby odporovali fyzike. Každá pozícia je hodnotená určitými bodmi (podľa ťažkosti). 

Karambolový biliard na Slovensku je momentálne hraný málo ( pár rokov dozadu sa hrala liga,hlavne v 90.rokoch . Tým, že karambol je divácky pre laikov menej zaujímavý, je technicky náročný, na Slovensku malá základňa hráčov,málo stolov, sa žial karambol biliard na Slovensku hrá málo v súčasnosti .

 

Pool ( americký) biliard je najrozšírenejším druhom biliardu na Slovensku, nástup poolu začal v 90. rokoch. Pool biliard sa delí na nasledovné hry:

Hra č.8 - dvaja hráči, každý má 7 gulí + spoločnú guľu č.8  a spoločnú bielu - cueball, hráč potápa svoje guľe v ľubovoľnom poradí, po odohratí svojich 7 nasleduje  guľa č.8 .  Hráč musí hlásiť dieru, do ktorej potápa guľu.

Hra č.9 – hra na začiatku má v postavení 9 spoločných gulí + hráčova biela cueball. Hráč potápa guľe v vzostupnom poradí od guľe č.1 až po poslednú guľu č.9. 

Hra č.10 – hra na začiatku ná v postavení 10 spoločných gulí + hráčova biela guľa. Hráč potápa guľe v vzostupnom poradí .Hra je podobne ako hra č.8 , hlásená.

Hra 14/1 – hra na začiatku má v postavení 14 spoločných gulí + hráčova biela guľa. Hra je hlásená – hráč hlási dopredu dieru do ktorej potápa guľu. Za každú potopenú guľu má 1 bod. Hra končí predpísaným počtom bodov.

Pool je divácky veľmi zaujímavá hra.  Obtiažnosť  poolu spočíva v presnom na mm zasiahnutí guľe, ktorú hráč potápa do diery v kombinácii techniky úderu na bielu guľu (cueball) tak, aby hráč kontroloval kam po úspešnom potopení pošle bielu guľu – s ohľadom na pokračovanie , pozíciu, vývoj hry, dopredu uvažovanom uvoľnení blokovaných gulí , zákryte pre súpera atď. Čím lepší hráč, tým lepšie hrá technicky a lepšie kontroluje kam posiela bielu guľu po potopení .Pool biliard vyžaduje dokonale rovný pohyb ruky a rovný strk súčasne so zvládnutím hrania s rotáciou a tempa vlastnej bielej guľe.  Povolený je jump (skokový) strk, kde biela hráčova guľa preskakuje druhú guľu ( hrá sa s odľahčeným menším tágom).

 

Snooker – hrá sa s pätnástimi červenými, jednou žltou, zelenou, hnedou, modrou, ružovou, čiernou a bielou guľou.Hrá sa na dopredu stanovený počet frameov.Farebné gule majú svoju hodnotu po potopení – od červenej za 1 bod až po čiernu za 7 bodov.Najvyšší možný nábeh (bez započítania faulu) je 147 bodov v jednom frame. Obtiažnosť snookru je podobne jako v poole v presnom zasiahnutí potápanej guľe a súčasne technikou postavenia vlastnej bielej cueball. U snookru  je obtiažnosť ešte zvýšená väčšími rozmermi stola.

 Snooker vyžaduje veľké 12ft (356,9 cm x 177,8 hracia plocha ) stoly, ktoré nie sú lacné. Na Slovensku sa hraje menej ako pool, čo je dané aj dostupnosťou  a množstvom snooker stolov. Najviac rozšírený je snooker v Anglicku.  

 

Je jedno ,ktorá hra biliardu – všetky tri popísané hry: carom,pool aj snooker na profesionálnej úrovni vyžadujú mnohoročný tréning a talent. Najviac technicky obtiažny ( a vyžaduje najviac rokov tréningu na zvládnutie PRO úrovne) je karambolový biliard. Biliard všeobecne je veľmi ťažká hra, zvládnutie techniky vyžaduje dlhý tréning. A talent. Biliard vyžaduje mnohotisíckrát opakovane hrané pozície aby hráč mal odpovedajúcu nervovosvalovú koordináciu,dobrú psychiku. Biliard sa za námahu odvďačí radosťou z hry,radosťou z úspešného zahraného ťažkého strku, biliard je doslova návykový.

 

Tým, ktorí ešte neskúsili hrať biliard odporúčame pozrieť si videá na našich stránkach  s ukážkami špičkových hráčov z jednotlivých hier biliardu. Určite Vás biliard zaujme, a možno je medzi Vami budúci výborný hráč.

Hráč, ktorý to myslí vážnejšie s biliardom (či už rekreačne alebo klubovo), by rozhodne mal mať vlastné tágo. V našom eshope je výber kvalitných profesionálnych/rekreačných tág od popredných svetových výrobcov tág s možnosťou odborného poradenstva pri výbere tága.

 

Kvalitný biliard by sa nedal hrať bez špičkového biliardového stola. Preto máme v ponuke profesionálne aj komerčné biliardové stoly Dynamic, certifikované od EPBF (European Pocket Billiard Federation) pre profesionálne turnaje. Na slovenskom trhu predávame tieto vynikajúce turnajové stoly, využívané na profesionánych turnajoch a majstrovstvách európy v závodnom biliarde.

Prajeme všetkým hráčom veľa zábavy s biliardom .


Biliard pravidlá

 

© www.probiliard.sk

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2024 © www.probiliard.sk